POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Úvodní stránka

Poradenství a konzultace

Bezplatné porady...

Návštěvní doba

Než k nám půjdete...

Nabídka - poptávka

Kontakt

Vyřazovaná literatura

A) správa nemovitostí

Pro všechny pronajímatele, t.j. fyzické i právnické osoby
zajistíme:
--běžnou údržbu i naléhavé opravy
--pravidelné revize zařízení
--dodávku vody, plynu, elektřiny atd. do domu a bytů
--inkaso nájemného a záloh na služby a placení faktur
--vyúčtování a vypořádání záloh na služby
--sjednávání nájemních smluv, předávání a přebírání bytů
--pasporty bytů, evidenci nájemníků
--přehledy o příjmech a výdajích včetně případných zákonných rezerv. Přehledy jsou vedeny v rozsahu dřívějšího jednoduchého účetnictví (dnes daňová evidence) a jejich výstupem je kniha závazků (respektive toho, co má, mělo nebo bylo zaplaceno hotově i z účtu), kniha nájemného v třídění chronologickém a dle nájemců, peněžní deník, evidence majetku, případně další, pokud si zákazník přeje.

Tyto výsledky mohou fyzické osoby přímo použít pro zpracování daňového přiznání.

Zbavíme Vás všech starostí s domem a zajistíme Vám z něj pravidelný výnos.

  Pro právnické osoby, pokud má být výstupem i účetnictví pro dům, se vedení účetnictví zajišťuje u odborné firmy, přičemž ale souběžně vedeme evidenci jak je uvedeno výše pro poskytování rychlých a všem srozumitelných informací.

B) Realitní činnosti, např.:

-stanovení ceny nemovitosti pro dědické řízení
-zprostředkování prodeje a nákupu, přednostně prodeje
-vyhledání vhodného nájemce bytu
-zprostředkování pronájmu nebytových prostor a pozemků
-zajištění dokladů
-prověření historie vlastnických vztahů
-zajištění sepsání kupní nebo nájemní smlouvy
Zakázku sledujeme až do okamžiku úplného vyřízení záležitostí s ní spojených (například předání nemovitosti, převod elektřiny apod.) Naše péče zahrnuje i vypracování, podání a případné projednání přiznání k dani z převodu nemovitostí (nově k dani z nabytí nemovitostí) a její zaplacení.
Speciální nabídka pro majitele činžovních domů:

Výhodnější než prodej domu v celku je přeměnit ho na dům s bytovými a nebytovými jednotkami a ty pak prodat jednotlivě. Zajistíme veškerou potřebnou dokumentaci k realizaci takového záměru a následně i prodej jednotek za zvýhodněnou sazbu zprostředkovatelské odměny.C) likvidace podniků a družstev.

Uvažujete-li o likvidaci svého podniku, poskytneme Vám informace potřebné k zahájení tohoto procesu.

Několik slov závěrem:


Často lze v publikacích, které vydávají větší realitní kanceláře, číst takřka pohrdavé odsudky vůči kancelářím menším. Například že jeden člověk nemůže obsáhnout celou problematiku realitních obchodů. Podívejme se na ty, kteří tato slova píší - často je jejich věk v etapě, v níž ani při sebevětší snaze nemohou mít dostatek životních ani odborných zkušeností. Veliké sebevědomí tuto skutečnost však někdy může zastínit a dokonce zakrýt.
S většinou klientů navazujeme vztah vzájemné důvěry. Především si ale ceníme důvěry, kterou požíváme my. Když sejde z obchodu, nedostaneme provizi. Ta je ale neporovnatelně menší než majetek, který nám byl ke zprostředkování svěřen. Nedovedeme si představit, že bychom někoho poškodili. Obapolná důvěra pak vede k bezkonfliktnímu řešení všech problémů, které se při realizaci každé zakázky vyskytnou. Zdůrazňujeme - velikost realitní kanceláře není známkou její solidnosti, není známkou kvality její práce. Bohužel přesvědčit nového zájemce o svých přednostech není lehké. Mnoho zákazníků si také myslí, že zprostředkovatel z centra města jim nemovitost prodá rychleji nebo ještě lépe dráže. Není to pravda. Možná že jim vyšší cenu slíbí, ale trh je jen jeden. Kupuje se za peníze a nikoliv za sliby.